Algemene Leden Vergadering 2021

Algemene Leden Vergadering 2021

Tags :

Categorie : schaatsen

voorzittershammer

Het bestuur van de IJsclub Wissenkerke nodigt haar leden uit voor het bijwonen van een digitale ALGEMENE LEDENVERGADERING

Woensdag 17 februari 2021

om 19.30 uur via MEET

Corona

Vanwege de corona maatregelen zijn we genoodzaakt onze Algemene Ledenvergadering digitaal te organiseren. U volgt deze van achter uw eigen pc/laptop/tablet of telefoon.

Agenda

Op de Agenda van de ALV staat onder andere de benoeming van de nieuwe penningmeester van onze IJsclub Wissenkerke.

De huidige penningmeester, Jan van Iwaarden, treedt af en het bestuur stelt voor om Elsbeth Klop-De Bruijne te benoemen als penningmeester.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de ALV door middel van een mail te sturen naar onze secretaris Steven Dees

U krijgt dan naast de agenda en de concept notulen van de vorige vergadering tevens de link om in te loggen voor de vergadering. 

We hopen u graag online te verwelkomen voor een interessante vergadering!!

De agenda en de concept notulen van de vorige vergadering zijn opvraagbaar door een mail te sturen naar bovengenoemd mail-adres.


Uitloggen op dit account

Geef een reactie

Het bokkegat is GESLOTEN!!

bokkegat gesloten

Oproep

Vrijwilligers gezocht om activiteiten op het ijs te organiseren. Alle hulp welkom!
Ook voor de komende jaren.

Lid aan- of afmelden

Ga direct naar de aanmeldingspagina

Direct lid aan- of afmelden

De laatste nieuwtjes

Buienradar

QR code ijsclub Wissenkerke

Scan met je smartphone en bekijk de site.

qr code

Archief