Algemene Leden Vergadering 2019

Algemene Leden Vergadering 2019

Tags :

Categorie : schaatsen vergadering

Gezellige vergadering

voorzittershammerHet bestuur van de IJsclub Wissenkerke nodigt haar leden uit voor het bijwonen van een STAMPOTBUFFET en de ALGEMENE LEDENVERGADERING

Woensdag 18 december 2019

om 18.30 uur in HCR De Kroon te Wissenkerke.

Leden kunnen zich voor de maaltijd opgeven tot uiterlijk 11 december  via een e-mail bij de secretaris.

Agenda

Op de agenda van de ALV staat onder andere de benoeming van de nieuwe secretaris van onze IJsclub Wissenkerke. De huidige secretaris, Toine de Bakker, treedt af en het bestuur stelt voor om Steven Dees te benoemen als secretaris.

De agenda en de concept notulen van de vorige vergadering zijn opvraagbaar door een mail te sturen naar bovengenoemd mail-adres. Uiteraard worden ze ook bij aanvang van de vergadering uitgedeeld.

We hopen u graag te verwelkomen voor een lekkere maaltijd en een interessante vergadering!!

 


Uitloggen op dit account

Geef een reactie

Het bokkegat is GESLOTEN!!

bokkegat gesloten

Oproep

Vrijwilligers gezocht om activiteiten op het ijs te organiseren. Alle hulp welkom!
Ook voor de komende jaren.

Lid aan- of afmelden

Ga direct naar de aanmeldingspagina

Direct lid aan- of afmelden

De laatste nieuwtjes

Buienradar

QR code ijsclub Wissenkerke

Scan met je smartphone en bekijk de site.

qr code

Archief