Gezellige Alv 2018!

Gezellige Alv 2018!

Categorie : schaatsen

Algemene Leden Vergadering 2018

voorzittershammerHet bestuur van de IJsclub Wissenkerke nodigt haar leden uit voor het bijwonen van een STAMPOTBUFFET en de ALGEMENE LEDENVERGADERING

Donderdag 15 november 2018 

om 18.30 uur in HCR De Kroon te Wissenkerke.

Wintersesfeer

muts voor ijsclubwissenkerkeWe starten om 18.30 uur. 

Het STAMPOTBUFFET is gratis voor de leden van IJsclub Wissenkerke. Aansluitend de Algemene Ledenvergadering.

Opgeven

Leden kunnen zich tot uiterlijk 8 november, voor de maaltijd, opgeven via een email bij de secretaris .

Vermeld daarbij “stampot” en het aantal personen.

Agenda

Ter agenda van deze ALV is de benoeming van de voorzitter van onze ijsclub Wissenkerke voor de komende periode van drie jaar.
De huidige voorzitter, mevrouw Rie de Fouw heeft aangegeven haar voorzitterschap te willen beëindigen. Kandidaten kunnen zich melden, conform de statuten, tot één dag voor de vergadering bij de secretaris.

De agenda voor deze vergadering en de concept notulen van de vorige vergadering zijn opvraagbaar, alsmede de opgave voor deze vergadering is mogelijk via een email aan de secretaris Toine de Bakker, de secretaris onder vermelding van “agenda & notulen”. 

Activiteiten van de ijsclub.

IJsclub Wissenkerke vergoedt weer de kaartjes van uw bezoek aan een ijsbaan in de buurt.

Tot de 15e!!


Uitloggen op dit account

Geef een reactie

Het bokkegat is GESLOTEN!!

bokkegat gesloten

Oproep

Vrijwilligers gezocht om activiteiten op het ijs te organiseren. Alle hulp welkom!
Ook voor de komende jaren.

Lid aan- of afmelden

Ga direct naar de aanmeldingspagina

Direct lid aan- of afmelden

De laatste nieuwtjes

Buienradar

QR code ijsclub Wissenkerke

Scan met je smartphone en bekijk de site.

qr code

Archief